Politica de Confidentialitate

Politica de Confidențialitate

1. Introducere

La Hattu, respectăm intimitatea clienților noștri și ne angajăm să protejăm datele personale pe care le colectăm și le procesăm. Această politică explică ce tipuri de informații colectăm, cum le folosim, cum sunt protejate, și drepturile tale ca utilizator.

Operator de date : HATTU ATELIER SRL cu sediu social in Comuna Carcea, Str. Manastirii, nr. 45, judet Dolj, codul unic de înregistrare nr. 45120856 şi număr de ordine în registrul comerţului J16/2700/2021 , reprezentată prin Brebenel Horia Florian și prelucrăm datele dvs. personale în calitate de operator al paginii web: www.hattu.ro

DEFINIȚII

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), HATTU ATELIER SRL este “operator” de date cu caracter personal.
„GDPR” - Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
operator” înseamnă persoana fizica sau juridica care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu character personal.
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);
„persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Ce informații colectăm

 

 • Date personale: Nume, adresă, e-mail, număr de telefon și alte date de contact necesare pentru procesarea comenzilor sau pentru comunicare.
 • Informații despre tranzacții: Detalii despre produsele achiziționate, metoda de plată și istoricul tranzacțiilor.
 • Informații de navigare: Colectăm informații prin utilizarea de cookies și tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru si doar cu acceptul tau.

3. Cum utilizăm informațiile tale

  • Pentru a vă înregistra și gestiona contul personal pe site
  • Pentru a vă procesa comenzile și retururile prin serviciile noastre online
  • Pentru a vă trimite notificări prin mesaje email cu privire la starea livrării
  • Pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme cu livrarea articolelor dumneavoastră
  • Pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și a vă informa cu privire la serviciile noi sau modificate
  • Pentru a vă trimite oferte de marketing/mesaje promotionale, cum ar fi newslettere și cataloage (doar daca ati solicit acest lucru in mod expres prin abonarea la newsletter-ul nostru) - Pentru a nu mai primi oferte de marketing /mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau prin e-mail la adresa customercare@pnkcasual.ro;
  • Pentru a notifica câștigătorii din cadrul concursurilor online /off-line, daca va fi cazul
  • Pentru a efectua analize cu scopul de a vă furniza oferte de marketing și informații relevante
  • Pentru a valida faptul că aveți vârsta legală pentru cumpărături online (data nasterii)
  • Pentru a vă trimite mesaje de felicitare si/sau cadouri/discounturi cu ocazia zilei de nastere (data nasterii)
  • Pentru a vă trimite chestionare oferindu-vă astfel posibilitatea de a influența oferta și serviciile noastre
  • Pentru a ne testa și îmbunătăți sistemele cu ajutorul cărora vă oferim serviciile noastre
  • Pentru a împiedica utilizarea greșită sau necorespunzătoare a serviciilor noastre

  Vom păstra datele dumneavoastră atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus sau atât cât ne impune legea, dar cel putin pe o perioada de 3 ani de la data ultimei dvs. interactiuni cu noi. După aceea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

  4. Partajarea informațiilor tale

  • Informațiile tale personale nu vor fi vândute, închiriate sau schimbate cu terțe părți în scopuri comerciale. Putem dezvălui informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare sau care trimit e-mailuri în numele nostru, firme de curierat, firme catre care avem externalizate servicii de contabilitate. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.
  • Putem furniza datele tale autorităților legale sau altor părți, conform cerințelor legale sau pentru a proteja drepturile și proprietatea HATTU ATELIER SRL.

   

  5. Care sunt Drepturile tale?

  Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

              În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

              - dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

              - dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

              - dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

              - dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

              - dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată

              - dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs.  vor fi șterse.

              - dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

              Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată HATTU ATELIER SRL, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email atelier.hattu@gmail.com

              În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  6. Securitatea datelor

  • Implementăm măsuri de securitate pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, furtului și accesului neautorizat. Aceste măsuri includ criptarea datelor, securitatea fizică și electronică și proceduri stricte pentru accesul la date.
  • Înțelegem importanța securității datelor și ne angajăm să protejăm confidențialitatea utilizatorilor noștri.

   

  7. Modificări ale politicii de confidențialitate

  • Actualizam si modificam periodic politica noastra de confidentialitate.
  • in cazul in care efectuam modificari minore ale politicii noastre de confidentialitate, vom actualiza Politica de confidentialitate cu o noua data efectiva mentionata la inceputul acesteia. Prelucrarea informatiilor dvs. va fi guvernata de practicile stabilite in noua versiune a Politicii de confidentialitate de la data efectiva a acesteia.
  • Modificari majore ale politicii noastre de confidentialitate sau a scopurilor pentru care procesam informatiile dvs.
  • in cazul in care efectuam modificari majore ale politicii noastre de confidentialitate sau intentionam sa utilizam datele dvs. pentru un scop nou sau pentru un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat initial, va vom notifica prin e-mail (daca este posibil) sau prin publicarea unui anunt pe site-ul nostru web.
  • Va vom furniza informatiile despre modificarea in cauza si despre scopul si orice alte informatii relevante inainte de a ne utiliza informatiile dvs. pentru noul scop.
  • Ori de cate ori este necesar, vom obtine consimtamantul dvs. prealabil inainte de a utiliza informatiile dvs. intr-un scop diferit de scopurile pentru care l-am colectat initial.

   

  8. Contact

  Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care HATTU ATELIER SRL gestionează datele personale, te rugăm să ne contactezi prin e-mail la atelier.hattu@gmail.com.